Envà mòbil

RollingWall® Sèrie V84MT

36 dB

AÏLLAMENT ACÚSTIC

Segons laboratori d'assaig

logo-marca
  • Espessor: 84 m
  • Alçada màxima: 5 m
  • Amplada màxima: 1.215 mm
  • Pes aproximat: 46 kg/m²
Materials:

Envà mòbil RollingWall V8 MT de gruix nominal 84 mm amb perfileria oculta format per estructura portant a base de perfils d'alumini de 84 mm d'amplària, revestida per ambdues cares amb un sandvitx format per doble tauler de 16 mm i Mad2 de 2 kg / m² col·locada entre taulers. Cambra d'aire farcida amb panells de fibra mineral de 40 mm de gruix i 40 kg / m² de densitat.

Direcció:
Sant Gervasi de Cassoles, 34
08022 Barcelona
Telèfon:
(+34) 93 254 02 30
Email:
notson@notson-acustica.com
TOP