Envà mòbil

RollingWall® Sèrie V68MN

37 dB

AÏLLAMENT ACÚSTIC

Segons laboratori d'assaig

logo-marca
  • Espessor: 68 mm
  • Alçada màxima: 3,5 m
  • Amplada màxima: 1.215 mm
  • Pes aproximat: 35 kg/m²
Materials:

Envà mòbil RollingWall V68 MN de gruix nominal 68 mm amb perfileria oculta format per estructura portant a base de perfils d'alumini de 68 mm d'amplària, revestida per ambdues cares amb un sandvitx format per doble tauler de 10 mm. Cambra d'aire farcida amb panells de fibra mineral de 40 mm de gruix i 40 kg / m² de densitat.

TOP