Envà mòbil

RollingWall® Sèrie V103MN

41 dB

AÏLLAMENT ACÚSTIC

Segons laboratori d'assaig

logo-marca
  • Espessor: 103 mm
  • Alçada màxima: 4 m
  • Amplada màxima: 1.215 mm
  • Pes aproximat: 48 kg/m²
Materials:

Envà mòbil RollingWall V103 MT de gruix nominal 103 mm amb perfileria oculta format per estructura portant a base de perfils d'alumini de 103 mm d'amplada, revestida per ambdues cares amb un sandvitx format per doble tauler de 16 mm i Mad2 de 2 kg / m² col·locada entre taulers. Cambra d'aire farcida amb panells de fibra mineral de 60 mm de gruix i 40 kg / m² de densitat.

Direcció:
Sant Gervasi de Cassoles, 34
08022 Barcelona
Telèfon:
(+34) 93 254 02 30
Email:
notson@notson-acustica.com
TOP