Envà mòbil

RollingWall® Sèrie Rollinglass MT

logo-marca
  • Espessor: 30 mm
  • Alçada màxima: 3,2 m
  • Amplada màxima: 1.200 mm
  • Pes aproximat: 34 kg/m²

Envà mòbil RollingWall ROLLINGLASS MT de gruix nominal 30 mm amb perfileria vista format per estructura portant a base de perfils d'alumini de 30 mm d'amplària, revestida amb vidre laminat de 5 + 5 mm.

TOP