Envà mòbil

RollingWall® H141MN Sèrie

53 dB

AÏLLAMENT ACÚSTIC

Segons laboratori d'assaig

logo-marca
  • Espessor: 141 mm
  • Alçada màxima: 3 m
  • Amplada màxima: 1.215 mm
  • Pes aproximat: 55 kg/m²
Materials:

Envà mòbil RollingWall H141 de gruix nominal 141 mm amb perfileria oculta format per estructura portant a base de perfils d'alumini de 103 mm d'amplada, revestida per ambdues cares amb un sandvitx format per doble tauler de 19 mm i Mad2 de 2 kg / m² col·locada entre taulers. Cambra d'aire farcida amb panells de fibra mineral de 60 mm de gruix i 40 kg / m² de densitat.

TOP