Envà mòbil

RollingWall® Sèrie H116MN

40 dB

AÏLLAMENT ACÚSTIC

Segons laboratori d'assaig

logo-marca
  • Espessor: 116 mm
  • Alçada màxima: 4 m
  • Amplada màxima: 1.215 mm
  • Pes aproximat: 48 kg/m²
Materials:

Envà mòbil RollingWall H116 MN de gruix nominal 116 mm amb perfileria oculta format per estructura portant a base de perfils d'alumini de 84 mm d'amplària, revestida per ambdues cares amb un sandvitx format per doble tauler de 16 mm i Mad2 de 2 kg / m² col·locada entre taulers. Cambra d'aire farcida amb panells de fibra mineral de 40 mm de gruix i 40 kg / m² de densitat.

TOP