Envà mòbil

RollingWall® Sèrie H106MT

46 dB

AÏLLAMENT ACÚSTIC

Segons laboratori d'assaig

logo-marca
  • Espessor: 106 mm
  • Alçada màxima: 8,2 m
  • Amplada màxima: 1.215 mm
  • Pes aproximat: 46 kg/m²
Materials:

Envà mòbil RollingWall H106 MT de gruix nominal 106 mm amb perfileria oculta format per estructura portant a base de perfils d'alumini de 68 mm d'amplària, revestida per ambdues cares amb un sandvitx format per doble tauler de 19 mm i Mad2 de 2 kg / m² col·locada entre taulers. Cambra de airere plena amb panells de fibra mineral de 40 mm de gruix i 40 kg / m² de densitat.

TOP