Envà mòbil

Tabimóvil® Sèrie Compacte

40 dB

AÏLLAMENT ACÚSTIC

Segons laboratori d'assaig

logo-marca
  • Espessor: 70 mm
  • Alçada màxima: 4000 mm
  • Amplada màxima: 1.200 mm
  • Pes aproximat: 25 kg/m²
Materials:

    Envà mòbil model Compacte de Envans mòbils, S.L. compostos per panells sandvitx de 58 o 70mm de gruix formats per doble tauler d'aglomerat o DM de 10 o 16mm amb càmera. Els mòduls s'uneixen entre si mitjançant caixes i perfil mascle d'alumini amb raspall que assegura la unió. L'envà s'ajusta contra el terra mitjançant sòcol extensible; el segellat del mateix es realitza amb doble junta de EPDM superior i inferior. L'ajust amb els paraments verticals es fa mitjançant peça especial d'atracament fixa en un extrem i mecanisme telescòpic de tancament al panell de l'altre extrem.

    TOP