Envà mòbil

Tabimóvil® Model Ambient

Rw 44 dB

AÏLLAMENT ACÚSTIC

Segons laboratori d'assaig

logo-marca
  • Espessor: 109 mm
  • Alçada màxima: 4500 mm
  • Amplada màxima: 1300 mm
  • Pes aproximat: 35 Kg/m2

Formats per panells sandvitx de 109mm de gruix folrats per doble tauler d'aglomerat o DM de 16mm amb llana de roca de 50mm i 30kg / m2 a la càmera i làmina asfàltica de 3kg / m2 a les cares interiors, els mòduls s'uneixen entre si mitjançant perfils d'alumini encadellats amb juntes magnètiques i de goma que garanteixen l'adherència.
L'envà s'ajusta contra el terra mitjançant sòcol telescòpic amb junta de neoprè de 4 mm i queda segellat contra la guia mitjançant junta de cautxú. L'ajust amb els paràmetres verticals es fa mitjançant peça especial d'atac fixa i mecanisme telescòpic lateral amb banda de poliestirè de 3 mm. El sistema aconsegueix dos graus d'aïllament certificat 44db (model AMBIENTE44dB) o 46dB (model AMBIENTE46dB).

Direcció:
Sant Gervasi de Cassoles, 34
08022 Barcelona
Telèfon:
(+34) 93 254 02 30
Email:
notson@notson-acustica.com
TOP