Envà mòbil

Tabimóvil® Sèrie Acustiflex

Rw 46 dB

AÏLLAMENT ACÚSTIC

Segons laboratori d'assaig

logo-marca
  • Espessor: 110 mm
  • Alçada màxima: 4500 mm
  • Amplada màxima: 1500 mm
  • Pes aproximat: 40 kg/m2

Envà mòbil format per panells sandvitx de 110mm de gruix formats per doble tauler d'aglomerat o DM de 19mm amb llana de roca de 60mm i 70kg / m3 a la càmera i làmina asfàltica de 3kg / m2 a les cares interiors. Els mòduls s'uneixen entre si mitjançant perfils d'alumini encadellats amb juntes magnètiques i de goma que garanteixen l'adherència.

Direcció:
Sant Gervasi de Cassoles, 34
08022 Barcelona
Telèfon:
(+34) 93 254 02 30
Email:
notson@notson-acustica.com
TOP