Envà mòbil

Tabimóvil® Sèrie Acustiflex

Rw 44dB, 46dB y 51dB

AÏLLAMENT ACÚSTIC

Segons laboratori d'assaig

logo-marca
  • Espessor: De 110 mm fins a 135 mm
  • Alçada màxima: 4500 mm
  • Amplada màxima: 1500 mm
  • Pes aproximat: De 40 Kg/m2 fins a 50 Kg/m2

Envà mòbil model Acustiflex de Tabiques mòbils, S.L. compostos per panells sandvitx de 110mm fins a 135 mm de gruix, formats per doble tauler d'aglomerat o DM de 16 o 19mm amb llana de roca de 60mm i 70kg/m3 a la càmera i làmina asfàltica de 3kg/m2 a la cara interior. Els mòduls s'uneixen entre si mitjançant perfils d'alumini machihembrats amb juntes magnètiques i de goma que garanteixen l'adherència. L'envà s'ajusta contra el terra mitjançant sòcol telescòpic amb junta de neoprè de 4mm i queda segellat contra la guia mitjançant junta de cautxú. L'ajust amb els paraments verticals es fa mitjançant peça especial d' atracada fixa i mecanisme telescòpic lateral amb banda de cautxú de 10mm. El sistema assoleix tres graus d'aïllament certificat: 44dB, 46dB i 51dB.

TOP